Hur får jag bort Ikonen Google Translate från Sketschup

Uploading: Skärmbild 2023-02-12 163300.jpg…
Helt nyligen så dyker det här fenomenet upp, ikonen för Google Translate ligger och tuggar hela tiden, jag kan inte flytta eller påverka den, det är bara då jag använder sketschup som den dyker upp.
Hur tar jag bort den?

This topic was automatically closed 91 days after the last reply. New replies are no longer allowed.