Finns det någt bra sätt att banta komponenter

Hej
Har hämtat några komponenter från 3D Wearehouse men dom är otroligt detaljrika och blir då väldigt långsamma, har provat att explodera dom helavägen in och där efter grupperat dom men ändå så blir dom långsamma, finns det något sätt att banta ej synliga linjer och delar? så komponenterna blir snabbare.
Och fråga 2, ett bra sätt att få alla delar i en grupp att hamna i samma lager, blir tokig på grupper där olika dela ligger i olika lager. hittar inget sätt att välja att “alla markerade delar till samma lager”.
//Peder

Hej

Att explodera komponenter gör dem på inget sätt snabbare. Tvärtom kan det bli långsammare. Har man flera kopior av samma komponent refererar de till samma definition. Detta gör att filstorleken, och även datan i minnet, kan hållas nere då den återanvänds. Mängden geometri i ett och samma drawing context påverkar också kraftigt hur snabbt SketchUp kan skapa ny geometri där, då all ny geometri måste testas mot den som redan finns för att se om de skär varandra och om deras edges och vertices sammanfaller.

Vill man få SketchUp att bli snabbare ska man undvika stora komponenter. Jag laddar i princip aldrig ner komponenter med mer än 1000 ytor, eller 1 MB i filstorlek. Större komponenter kan vara bra för fotorealistiska renderingar men för själva designarbetet är de skit, då de slöar ner programmet för mycket.

1 Like

Bästa praxis är att öppna komponenterna som du får från 3D Warehouse i en separat SketchUp-fil och redigera den efter behov för att minska komplexiteten. Du kan ta bort onödiga delar av komponenten eller förenkla geometrin. När du har gjort komponenten användbar, kopiera den och klistra in den i huvud SketchUp-modellen.

Translation by Google.

Best practice would be to open the components you get from the 3D Warehouse in a separate SketchUp file and edit it as needed to reduce the complexity. You can delete unneeded parts of the component or simplify the geometry. After you have made the component usable, copy it and paste it into the main SketchUp model.

@eneroth3, did Google make sense?

Huvudsketchupmodellen should be one word (possibly spelled with hyphens) as it is a single noun. Otherwise I’m impressed by Google Translate :smiley: .

(Femhäraslaget, the Battle of the Five Armies, is also just one word in Swedish; Tolkien would be happy!)

1 Like

Att radera texturer hjälper till att minska storleken på många modeller. “Fönstret”> “Modellinfo”> “Statistik”> “Rensa oanvänd” kommer också att rensa bort eventuella enheter som du kanske har raderat. (Google Translated).

[Deleting any textures helps to reduce the size of many models. The “Window” > “Model Info” > “Statistics” > “Purge Unused” will also clear out any entities you might have deleted.]