Screen Blinking!

Lưu ý không được bỏ qua nếu không muốn mua phải dự án ma

Đầu tư vào bất động sản vẫn luôn là lựa chọn của rất nhiều người. Bên cạnh đất nền, nhà phố thì đầu tư biệt thự, liền kề cũng là hướng đầu tư kinh doanh, bất động sản được khá nhiều người lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được những lưu ý cần nhớ khi đầu tư kinh doanh loại hình bất động sản này.

Trong thực tế, có không ít chủ đầu tư vì chủ quan trong việc tìm hiểu các thông tin về Dự án bất động sản mà phải ngậm ngùi nhận trái đắng, mua phải những căn biệt thự, liền kề không có khả năng thanh khoản, bán đi chẳng được, giữ lại cũng chẳng xong.

How do you mean by blinking? Is it constantly flashing or does it just flash every now and then? Does the screen turn black or some other color when it blinks? Does it only affect the SketchUp viewport or the whole screen? Does it happen when you are not using SketchUp? Does it affect the internal display in a laptop, or an external monitor, or a projector?

1 Like

This topic was automatically closed after 91 days. New replies are no longer allowed.