Optie follow me

De vraag is, hoe krijg ik de hoeken vloeiend op het punt waar de drie lijnen bij elkaar komen.

Alvast dank, Rob Veenendaal

In English (thanks, Google translate):
"The question is, how do I get the corners flowing smoothly at the point where the three lines meet.

Thanks in advance, Rob Veenendaal"

The image isn’t very clear - can you replace it by an enlarged view, and/or upload your .SKP file?

2 Likes

3%20weg%20koppeling

Dit soort wil ik graag tekenen, een enkele hoek gaat met follow me , maar een drieweg krijg ik niet voor elkaar.
Bij voorbaat dank voor iedere hulp

I would like to draw this kind, a single corner goes with me, but I can’t get a three-way.
Thanks in advance for any help

With Solid Tools > Outer Shell

1 Like

Thanks you so mutch.
With frendly regards

Rob Veenendaal