Cộng đồng người Việt! (Vietnamese community!)

Các bạn có thể chia sẽ những kinh nghiệm của mình để cộng đồng cùng học hỏi hoặc giải đáp !
Cảm ơn tất cả mọi người… hj

translation

ENGLISH:

“You can share your experiences for the community to learn or answer! Thanks everyone” - hj